SLEVA 100 Kč na celou objednávku, kterou můžete kombinovat i s množstevní slevou. Využijte kód: MINUS100

Obchodní podmínky

  • Úvod
  • /
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (Emizo s.r.o., Boris Semizorov, Radlická 61/1170, Praha 5, 150 00, IČO: 10976540 provozovatel internetového obchodu Dekobraz.cz) a kupujícím t.j. zákazníkem.

Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavření kupní smlouvy je potvrzeno správou prodávajícího na emailovú adresu kupujícího.

Prodávající sa zavazuje:

Dodat druh a množství zboží, tak jako bylo uvedeno v objednávce, na základě objednávky kupujícího v dohodnuté ceně a adekvátně zboží zabalit. Odeslat zboží v dohodnuté lhůtě obvykle do 10 pracovních dnů a vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad. Prodávající negarantuje žádný termín dodání, v prípadě dodací lhůty delší než 10 pracovních dnů je prodávající povinen upozornit na to kupujícího. Kupující má po upozornění na prodlouženou dodací lhůtu 15 a více pracovných dnů právo od kupní smlovy odstoupit. Do dodací lhůty se nepočítá čas u dopravce.
Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněného poštou, resp. expresní zásilkovou službou, poškození zásilky zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou a případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv anebo jiných nepředvidatelných překážek.

Kupující se zavazuje:

Převzít objednané zboží a zaplatit za objednané zboží domluvenou cenu.
V případě zboží na specifickou objednávku kupujícího (nestandardní rozměr, barevné provedení a pod.) je kupující v případě nepřevzetí zásilky povinen zaplatit celou částku za objednávku prodávajícímu. Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

Objednávka zboží:

Objednávka zboží je možná prostřednictvím formuláře na web stránce prodejce. Obrazy jsou vyrobené a vyexpedované až po zaplacení objednávky a přijetí platby na účet prodávajícího (nebo potvrzení objednávky v případě dobírky), zboží bude odesláno na adresu kupujícího prostřednictvím zásilkové služby.
Finální faktura bude odeslána spolu se zbožím kupujícímu. Doba výroby a expedice (počítá se až po přijetí platby na účet ) se pohybuje do 10 pracovných dnů, ale obvykle je kratší. Na stránce konkrétního zboží je uveden přibližný datum expedice zboží. Ve výjimečných případech se může doba prodloužit. V tomto případě bude prodejce kupujícího okamžitě informovat na jeho kontaktní e-mailovou adresu nebo telefonicky. Objednávku je možno bezplatně zrušit pokud objednávka ješte nebyla expedována. V opačném případě je kupujíci povinen ji převzít.

Ceny:

Firma Emizo s.r.o. (prodávající, prodejce) není plátcem DPH. 

Doručení zboží:

Zboží bude doručeno na adresu kupujícího prostřednictvím zásilkové služby GLS (případně jiné zásilkové společnosti). Doba doručení od podání je do 48 hod zásilkovou službou , která bude kupujícího o zásilce telefonicky informovat. Zboží Českou poštou nezasíláme. Osobní odběr zboží není možný.

Vrácení zboží a peněz:

Jestliže objednané zboží kupujícímu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může ho do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit zpátky prodávajícímu. V tomto případě se kupující zavazuje vrátit zboží bez známek používání a nepoškozené. Zboží musí být adekvátně zabaleno k přepravě aby nedošlo k jeho poškození a pojišteno pro případ poškození při přepravě. Kupující vrací zboží na své náklady. Při splnění těchto podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu celou částku za objednávku (včetne nákladů na doručení zboží kupujícímu v nejlevnější možnosti dopravy v době objednání) převodem na jeho účet, a to do 14 dnů od obdržení zásilky. Prodávající zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme. Vady je možné reklamovat kdykoliv během záruční lhůty , t.j. 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
Pro kupující z České republiky je možné zaslat vrácené nebo reklamované zboží na českou adresu prodejce (viz kontakt). V případě objednávky zboží dle specifických požadavků kupujícího (obraz na míru mimo standardního portfolia barev a rozměrů obrazů ) není možné zboží vrátit, jelikož se jedná o zboží udělané na objednávku.

V případě doručení poškozeného zboží, je kupující povinen neprodleně informovat dopravce a zepsat s ním protokol, jelikož zboží je pojištěno a za škody při přepravě zodpovídá dopravce.

Záruka na zboží:

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží po převzetí kupujícím a během záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobeno jeho používaním. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zásilky od dopravce. Na všechno zboží se vztahuje 2-letá záruční lhůta. Práva a povinnosti kupujícího se řídí dle Občanského zákonníku. Záruku si lze uplatnit na adrese zásilkového obchodu www.dekobraz.cz :

Adresa pro reklamace (před odesláním zboží na uvedenou adresu nás prosím předem upozorněte mailem nebo telefonicky kvůli vyzvednutí naším pracovníkem, děkujeme):

Emizo s.r.o.
Boris Semizorov
Radlická 61/1170
Praha 5, 150 00
info@colorika.cz


Telefonní číslo pro reklamace : 775 420 486

 

Řešení sporů:

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu.

V tomto případě se kupující může obrátit na :

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) kde jsou uvedeny příslušné informace k tomu potřebné

Alternativní řešení sporu v rámci EU je rovněž možné řešit na stránkách  :

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

Za účelem vyřízení objednávky si prodávající - Emizo s.r.o. musí uložit osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa, kód tovaru) za účelem plnění smlouvy . Správcem těchto osobních údajů je prodávající. V případě neposkytnutí těchto údajů, prodávající uzavřít smlouvu nemůže. Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením osobních údajů kupujícího do databáze společnosti Emizo s.r.o. za účelem plnění smlouvy.

Kupující má právo kdykoliv písemně tento souhlas odvolat (emailem na info@colorika.cz anebo písemně na adresu prodávajícího) . Prodejce prohlašuje, že tyto údaje považuje za důvěrné, nikdy je neposkytne třetím osobám (s výjimkou informací zásilkové službě nezbytně nutných s doručením objednávky, externího poskytovatele účetních služeb a správce stránky ) ani do třetích krajin. Anonymizované údaje o kupujícím (data nespojitelná s konkrétním uživatelem) mohou být spracovávána třetími stranami (napr. Google, Facebook, Seznam…). Všechny data s osobními údaji kupujícího jsou uložena zašifrována u prodávajícího. Bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uložené osobní údaje nepoužíváme na jiné účely než plnění smlouvy. Nepoužíváme emailové newslettery.

Údaje budou uložené po dobu záruční lhůty, učetní doklady (faktury) jsou uchováváni po dobu 5 let dle zákona o učetnictví. Kupující má právo vědet, které osobní údaje prodávající o něm uchovává, právo je změnit, přenést nebo vymazat, anebo podat stížnost na spracovávaní svých osobních údajů. A to podáním žádosti na emailovou adresu prodávajícího nebo písemnou žádostí na adresu prodávajícího.

Kupující v případě potřeby mohou podat stížnost k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení:

Práva zákazníka ve vztahu ke společnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Zb. zůstávají těmito podmínkami nedotčené. Společnost ani kupující nezodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajícich z těchto podmínek, jestli takovéto zpoždění bylo způsobeno okolnostmi vylučujícimi odpovědnost, tato strana má právo na přiměrené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.

 

Pravidla používaní cookies:

Stránka dekobraz.cz používá pro svoje fungování tzv. Cookies. Jsou to krátke správy, které se ukladají ve Vašem počitači a slouží k zjednodušení prohlížení stránek (nastavení, zobrazení navštívených obrazů, nastavění zobrazení a pod). Něktoré cookies jsou používané třetími stranami (Google, Favi...) , tyto jsou však plně anonymizované a nespojitelné s konkrétním uživatelem .  Cookies můžete kdykoliv ve svém prohlížeči smazat, nebo zakázat (zákazem ale můžete některé funkce stránky omezit). 

Více informací o fungování a nastavení cookies souborů si můžete pročíst na stránkách: www.aboutcookies.org